เรื่องทั่วไป

ต้องลองแล้วจะรู้ไม่เก่งคณิตคิดเลขช้าไม่ชอบคำนวณ

😉ต้องลองแล้วจะรู้ ไม่เก่งคณิต คิดเลขช้าไม่ชอบคำนวณ “แค่ลองเปลี่ยนจากวิธีคิดปกติ มาเป็นการคำนวณด้วยลูกคิดแล้วจะพบกับความมหัศจรรย์ของตัวเลข” 📚แค่เปลี่ยนวิธีคิด คณิตง่ายนิดเดียว📚💯