แนะผู้ปกครองช่วยบุตรหลาน ลดความเครียดเรียนออนไลน์ช่วงโควิด

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกนี้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กแต่ละช่วงวัย ต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์แทน เนื่องด้วยการจัดการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้เด็กและเยาวชนยังต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยทำให้การใช้ชีวิตของเด็กๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้เด็กและเยาวชนยังต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย คือ 1.กังวลเรื่องการเข้าสังคมกับเพื่อนและครู 2.รู้สึกเครียดและกดดันเมื่อต้องเรียนอยู่หน้าจอนานๆ 3.กลัวติดเชื้อหากต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน

ทั้งนี้ เด็กเล็กเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเอาใจใส่มากที่สุด เพราะไม่ใช่วัยที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง และไม่ควรต้องอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน ซึ่งวิธีการง่ายๆ คือ ครูอาจออกแบบวิธีการสอนออนไลน์โดยให้เด็กได้ทักทายเพื่อนๆ ตอนเช้าในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นก็ปล่อยให้เด็กได้ระบายสี ปั้นดิน ฟังนิทาน และเล่นได้อย่างอิสระอยู่ที่บ้าน เพียงเท่านี้ก็จะกระตุ้นพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก ให้เหมาะสมตามวัยได้ ด้วยการออกแบบ “พื้นที่เรียนรู้ในบ้าน” เพราะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเด็กเรียนออนไลน์แล้วรู้สึกเครียด กดดันได้

“วิธีง่ายๆ คือ 1.จัดมุมเรียนในที่อากาศถ่ายเท มีแสงส่องสว่าง วางคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเรียนให้เป็นสัดส่วน เพื่อทำให้เด็กรู้ว่านี่คือพื้นที่เรียนของเขา หากบ้านมีพื้นที่กว้างควรจัดไว้ 2 มุมขึ้นไป เพื่อทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อเมื่อต้องเรียนทั้งคาบเช้าและบ่าย

2.ในกรณีของเด็กเล็กควรจัดมุมเล่นบริเวณรอบบ้าน หรือในบ้าน ควรมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ด้วยการนำของใช้ในบ้านมาดัดแปลงเป็นของเล่น เช่น ถ้วยชาม กะละมัง สมุดระบายสี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นราคาแพง เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการและปลดปล่อยความเครียด” น.ส.ณัฐยา กล่าว

น.ส.ณัฐยา กล่าวอีกว่า ผู้ปกครองควรจัดตารางกิจกรรมระหว่างวันให้เด็กแบบชัดเจนในกรณีของเด็กเล็ก โดยชวนเด็กมาร่วมคิดออกแบบ เช่น เวลาตื่น เรียน เล่น กินอาหาร อาบน้ำและพักผ่อนเข้านอน เพราะเด็กเล็กจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีตารางประจำวัน ทำกิจวัตรซ้ำๆ ไม่เปลี่ยนแปลงไป-มา ส่วนเด็กๆ ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนตามปกติ ผู้ปกครองอาจชวนคุยทบทวนวิธีดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 ใช้คำถามเชิงบวก เช่น รู้สึกอย่างไร กังวลอะไรบ้างเมื่อต้องไปโรงเรียน และให้เด็กทบทวนวิธีดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19 วิธีนี้จะช่วยให้เด็กคลายความกังวลใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่โรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *