09-9326-6198

Line ID : SBNAPA01

namphung2560@gmail.com

ที่อยู่ศูนย์

27/42 ม.1 ซ.17 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

จันทร์ - ศุกร์ : 15.00 - 19.00

เสาร์-อาทิตย์ : 8.30-15.00

09-9326-6198

Line ID : SBNAPA01

namphung2560@gmail.com

27/42 ม.1 ซ.17 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

จันทร์ - ศุกร์ : 15.00 - 19.00

เสาร์-อาทิตย์ : 8.30-15.00

FUTURE MATH ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

Future MATH เป็นหลักสูตรการสอนด้านคณิตศาสตร์ 

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสมองอย่างสอดคล้องกับผู้เรียน

โดยเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *