ครูน้ำผึ้ง : สมาร์ทเบรน จินตคณิต : ฟิวเจอร์แมธ : สาขานาป่า ชลบุรี

Tel:0993266198 / Facebook:Smartbrainnabachonburi / Line ID:SMBNAPA01

09-9326-6198

namphung2560@gmail.com

ที่อยู่ศูนย์

27/42 ม.1 ซ.17 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

15:00 - 19:00

15:00 - 19:00

8:30-15:00

เสาร์-อาทิตย์

09-9326-6198

namphung2560@gmail.com

ที่อยู่ศูนย์

27/42 ม.1 ซ.17 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

15:00 - 19:00

15:00 - 19:00

8:30-15:00

เสาร์-อาทิตย์

ศูนย์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สมาร์ทเบรน & ฟิวเจอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สมาร์ทเบรน และ ฟิวเจอร์ สาขานาป่า ชลบุรี ประกอบด้วย สองหลักสูตรหลักสำหรับเด็กได้แก่

1. หลักสูตร “จินตคณิต” จาก “สมาร์ทเบรน” คือการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว เหมาะสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 5-13 ปี
2. หลักสูตร “วิเคราะห์โจทย์” จากสถาบัน “FUTURE” โดยหลักสูตรนี้จะเน้นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเห็ตและผล เนื้อหาจะล้อกับหนังสือเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มี พื้นฐานแน่น เน้นทักษะการคิด เรียนสนุก แม่นข้อสอบ เด็กไม่เบื่อ

Read more

สมาร์ทเบรน จินตคณิต

สมาร์ทเบรน เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ตัวเลขเป็นสื่อ ใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 5 – 13 ปี
การพัฒนาการใช้ลูกคิดเพื่อการสร้างภาพลูกคิดขึ้นในสมอง อนาคตเด็กก็จะมีความสามารถในการสร้างภาพ สร้างจินตนาการทางสมองฝั่งขวาแล้วส่งข้อมูลการวิเคราะห์มาให้สมองฝั่งซ้ายประมวล วิจัยเสร็จแล้วก็มาสรุป เกิดคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่งทำให้เซลล์สมองเกิด Exercise เชื่อมกัน สร้างศักยภาพทางสมอง

ฟิวเจอร์ แมธ

Future MATH เป็นหลักสูตรการสอนด้านคณิตศาสตร์ เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานไปสู่ระดับสูง

เชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11

Class Schedule

More information on athletic programs and becoming a student.

Summer Program

Stay informed and up to date for athletics, with the latest news.

School Library

A place where we hope inspire and create long love of reading.

Athletic Programs

More information on athletic programs and becoming a athlete.

Registration Information

Our school enjoys a rich and thriving best students experience.

Highlights

In case you run into any questions, check out FAQ information.

Our Documents

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor. Vivamus ornare ligula nec lacus cursus, quis faucibus leo gravida.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.