ศูนย์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สมาร์ทเบรน & ฟิวเจอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สมาร์ทเบรน และ ฟิวเจอร์ สาขานาป่า ชลบุรี ประกอบด้วย สองหลักสูตรหลักสำหรับเด็กได้แก่

1. หลักสูตร "จินตคณิต" จาก "สมาร์ทเบรน" คิอการสร้างจินตภาพลูกคิดขึ้นในสมอง ในการคำนวณตัวเลข บวก/ลบ/คูณ/หาร เพื่อหาคำตอบ ทำให้คิดเลขได้เร็ว เพิ่มรอยหยักในสมองและเพิ่มสมาธิให้น้องๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของน้องๆ ในระยะยาว เหมาะสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 5-13 ปี

2. หลักสูตร "วิเคราะห์โจทย์" จากสถาบัน "FUTURE" โดยหลักสูตรนี้จะเน้นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเห็ตและผล เนื้อหาจะล้อกับหนังสือเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มี พื้นฐานแน่น เน้นทักษะการคิด เรียนสนุก แม่นข้อสอบ เด็กไม่เบื่อจากการทำซ้ำๆ แและสามารถนำไปใช้ในระดับชั้นเรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

จินตคณิตระดับที่ 5-6 Intermediate

เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัว...

จินตคณิตระดับที่ 7-8 Higher

จากการฝึกฝนและอบรมในระดับ...

จินตคณิตระดับที่ 9-10 Advance

เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กท...

FUTURE MATH ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 

Future MATH เป็นหลักสูตรก...

เรื่องน่ารู้

พ่อแม่เข้าใจลูกวัยรุ่น

พ่อแม่เข้าใจลูกวัยรุ่น วั...

วิธีการ เรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

หลังจากที่ในบทความก่อนๆเร...

ทีมงานครูผู้สอนคุณภาพ

OUR ON FACEBOOK

Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

เราอยู่ที่นี่

Posts Grid

ข้ามไปยังทูลบาร์